Projektování ve stavebnictví

Projektování ve stavebnictvíProjektování průmyslových hal a objektů, budov pro bydlení (rodinných domů, obytných domů), budov občanského vybavení, sportovišť, rekonstrukce a sanace budov, různé stavební úpravy.

Zajišťujeme projektování zdravotně technických instalací jako jsou vytápění, vnitřní rozvody vody a kanalizace, plynu, vzduchotechniky.

Nedílnou součástí naší činnosti je zpracování projektové dokumentace přípojek inženýrských sítí – plyn, přípojky NN – elektro, kanalizace, vodovody a připojení objektů na dopravní infrastrukturu.

Naše znalosti nabízíme v projektování nízkoenergetických a pasivních budov a rodinných domů. V tomto odvětví spolupracujeme s odborníky na projektování, navrhování a dodávku ekologických a obnovitelných zdrojů energie a specialisty na vytápění.