Projektování elektro

Silnoproud

Vnitřní silnoproudé rozvody, osvětlení včetně nouzového a bezpečnostního, hromosvody a uzemnění, napojení technologických zařízení (technologická elektroinstalace a systémy řízení), veřejné osvětlení, přípojky NN.

Slaboproud

Vnitřní rozvody slaboproudu, společné televizní antény, telefonní a počítačové rozvody, domácí telefony, elektrická požární signalizace, zabezpečovací systémy.

Měření a regulace (MaR)

Vzduchotechnika, vytápění, chlazení, klimatizace, zdravotní technika.

Projektování elektroinstalacíMěření a regulace (MaR)Projektování slaboproud