Projekční a inženýrská činnost
ve stavebnictví, průmyslu a těžbě.

 

Projektování

Projektování ve stavebnictví, projektování ocelových konstrukcí, strojů a technologických zařízení. Projektování elektro.

 

Inženýrská činnost

Zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení včetně podání žádosti na stavební úřad.

 

Ostatní

Řešení požární ochrany budov (PBŘ, EZS, EPS), měření radonových indexů stavebních pozemků, zpracování energetických štítků budov.